SZKOLENIE BLS

DLA PERSONELU MEDYCZNEGO I GABINETÓW DENTYSTYCZNYCH

Zakres tematyczny:
· prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
· postępowanie z osobą nieprzytomną
· bezprzyrządowa i przyrządowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osób dorosłych
· zastosowanie AED

CZAS TRWANIA – 2 godziny zegarowe
FORMY PRACY: wykład, dyskusja, pokaz, ćwiczenia
Rodzaje grup: Grupa do 10 osób / Grupa do 25 osób
Sprawdź cenę: 507 518 775

1. Opcjonalnie: Moduł dodatkowy do szkolenia – bezprzyrządowe i przyrządowe TECHNIKI UDRAŻNIANIA DRÓG ODDECHOWYCH u osoby nieprzytomnej. (rurki ustno – gardłowe, rurki nosowe, rurki intubacyjne, rurki i maski krtaniowe) – ćwiczenia praktyczne na głowie do intubacji. Czas trwania 1 godzina zegarowa

2. Opcjonalnie: Moduł dodatkowy do szkolenia dla gabinetów dentystycznych – Procedura wykonawcza na wypadek anafilaksji lub zasłabnięcia w gabinecie dentystycznym. (pozycje, stosowane leki w anafilaksji, zabezpieczenie wkłucia) Czas trwania 1 godzina zegarowa