KURSY i SZKOLENIA

Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w formie modułów, które można ze sobą łączyć w dowolny sposób (dowolną ilość modułów i ich zakres). Zachęcamy też do skorzystania z gotowych szkoleń dedykowanych, opartych na sprawdzonych programach.

Proponujemy Państwu następujące usługi :

Dla firm i instytucji szkolenia modułowe 2 godzinne każde

Kurs pierwszej pomocy 16 godzinny

Zaawansowany Kurs pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy w pediatrii 5 godzinny

Szkolenie BLS dla personelu medycznego i gabinetów dentystycznych

Kurs Ratownictwa Drogowego

Kurs Kwalifikowanej pierwszej pomocy

Kurs instruktora pierwszej pomocy

Warsztaty doskonalące

Pozostałe usługi

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub kursu.