KURS PIERWSZEJ POMOCY

16 godzinny

Kurs pierwszej pomocy II stopnia

Kurs ten dedykowany jest każdej osobie, która co najmniej raz na 5 lat powinna przejść szczegółowo taki kurs. Zawiera on wszelkie niezbędne treści związane z pierwszą pomocą, które winny być pomocne na wypadek każdego zdarzenia. Kurs oparty jest na treściach teoretycznych ze wszystkich modułów oraz na ćwiczeniach praktycznych, przygotowujących do umiejętnego udzielenia pierwszej pomocy. W kursie poza pokazem i ćwiczeniami, stosowane są również scenki symulacyjne, dzięki którym kursant ma możliwość realnie ocenić swoją wiedzę i umiejętności. Kurs zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym. Po ukończeniu kursu zalecane jest minimum raz w roku udział w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy w celu doskonalenia swoich praktycznych umiejętności. Kurs można poszerzyć o warsztat zaawansowany.

CZAS TRWANIA – 16 godziny lekcyjnych (w zależności liczebności grupy)
FORMY PRACY: wykład, dyskusja, pokaz, ćwiczenia, symulacje, egzamin
Rodzaje grup: Grupa do 10 osób / Grupa do 25 osób
Sprawdź cenę: 507 518 775
Opcjonalne poszerzenie kursu o 16 godzinny Warsztat Zaawansowany.

W ramach warsztatu realizowane są scenki symulacyjne, segregacja w pierwszej pomocy, organizacja działań ratowniczych, obsługa sprzętu podręcznego, współpraca ze służbami ratunkowymi, badanie urazowe pacjenta, ćwiczenia na wraku.