KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Kurs realizowany na mocy Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Po ukończeniu kursu oraz pozytywnym zaliczeniu państwowego egzaminu teoretyczno-praktycznego uczestnik otrzymuje tytuł „RATOWNIKA”.

Podczas kursu uczestnicy szkoleni są na sprzęcie i zestawach do ratownictwa medycznego spełniającego najwyższe normy jakości. Kurs przeznaczony jest dla osób, których zawód lub przynależność do organizacji społecznych związany jest z niesieniem kwalifikowanej pierwszej pomocy jak np. ratownicy w straży pożarnej, GOPR, WOPR, PCK, ratownicy narciarscy, ochroniarze, Policjanci, Żołnierze, funkcjonariusze służb porządkowych i inni.

CZAS TRWANIA – 66 godzin (3 weekendy)
FORMY PRACY: wykład, dyskusja, pokaz, ćwiczenia, symulacje, egzamin
Rodzaje grup zorganizowanych: Grupa od 10 osób i więcej
Sprawdź cenę: 507 519 937
opcjonalnie proponujemy ratownikom po ukończeniu kursu do udziału raz w roku w Warsztatach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

UWAGA! KURSY ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA!!!