KURS INSTRUKTORA PIERWSZEJ POMOCY

Zostań Instruktorem Pierwszej Pomocy (RKO-AED). Zachęcamy osoby, które mają dar przekazywania wiedzy do przystąpienia do kursu instruktorskiego. Szczególnie zachęcamy do udziału w kursie instruktorów harcerskich, specjalistów bhp, instruktorów młodzieżowych, opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, wolontariuszy, i inne osoby, które chciałyby spróbować sił w prowadzeniu szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zgodnie z prawem polskim, po ukończeniu niniejszego szkolenia oraz zdaniu egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym, przyszły instruktor będzie uprawniony do przeprowadzania kursów pierwszej pomocy BLS-AED z wyłączeniem:
- edukacji w szkołach w ramach podstawy programowej Edukacja dla Bezpieczeństwa (podstawa prawna) Prawo Oświatowe,
- szkoleń dla ośrodków nauki jazdy (Prawo o Ruchu Drogowym)

Ponadto osoba, która uzyska uprawnienia Instruktora Pierwszej Pomocy będzie mogła prowadzić instruktaż w zakresie:
- prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
- psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy – motywacja
- łańcuch przeżycia
- postępowanie z osobą nieprzytomną (pozycja bezpieczna)
- wzywanie służb ratowniczych
- resuscytacja krążeniowo-oddechowa niemowląt, dzieci i dorosłych
- zasady i obsługa Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED)
- Zakrztuszenia / zadławienia
Uprawnienia Instruktora Pierwszej Pomocy (RKO-AED) wydawane są na okres 3 lat.

CZAS TRWANIA – 16 godzin (8 godzin kursu pierwszej pomocy BLS-AED i 8 godzin zajęć w zakresie dydaktyki, zasad prowadzenia wykładów, wystąpienia kursantów, dokumentacja, egzamin)
FORMY PRACY: wykład, dyskusja, pokaz, ćwiczenia, prezentacje, egzamin
Szkolenia indywidualne.
Sprawdź cenę: 507 519 937