DLA FIRM i INSTYTUCJI

(szkolenia modułowe 2 godzinne)

Szkolenia modułowe – rodzaje:

Zakres tematyczny:
· prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
· psychologia / motywacja
· łańcuch przeżycia
· postępowanie z osobą nieprzytomną
· resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osób dorosłych
· zastosowanie AED

CZAS TRWANIA – 2 godziny zegarowe
FORMY PRACY: wykład, dyskusja, pokaz
Rodzaje grup: Grupa do 10 osób / Grupa do 25 osób
Sprawdź cenę: 507 518 775
Opcjonalne poszerzenie szkolenia o 1 godzinę ćwiczeń praktycznych.
Zakres tematyczny:
· prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
· apteczka pierwszej pomocy – wyposażenie
· krwotoki
· rany - rodzaje
· ciała obce w ranie
· amputacja
· zmiażdżenia
· urazy kończyn (złamania, zwichnięcia, skręcenia)
· urazy głowy
· urazy klatki piersiowej
· urazy brzucha
· urazy miednicy
· improwizacja w zabezpieczaniu urazów
· użądlenia, ukąszenia, pogryzienia

CZAS TRWANIA – 2 godziny zegarowe
FORMY PRACY: wykład, dyskusja, pokaz
Rodzaje grup: Grupa do 10 osób / Grupa do 25 osób
Sprawdź cenę: 507 518 775
Opcjonalne poszerzenie szkolenia o 2 godziny ćwiczeń praktycznych
- opatrywanie ran, scenki urazowe c
Zakres tematyczny:
· prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
· apteczka pierwszej pomocy – wyposażenie
· oparzenia
· omdlenia
· atak serca
· atak padaczki
· odmrożenia / hipotermia
· cukrzyca
· udar mózgu
· udar słoneczny
· zatrucie (dopalacze, leki, czad)
· anafilaksja
· pozycje w pierwszej pomocy
· porażenie prądem elektrycznym
· zakrztuszenia / zadławienia

CZAS TRWANIA – 2 godziny zegarowe
FORMY PRACY: wykład, dyskusja, pokaz
Rodzaje grup: Grupa do 10 osób / Grupa do 25 osób
Sprawdź cenę: 507 518 775
Opcjonalne poszerzenie szkolenia o 1 godzinę ćwiczeń praktycznych
- scenki sytuacyjne
Zakres tematyczny:
· prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
· wywiad ratowniczy SAMPLE
· ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy / organizacja akcji ratunkowej
· zabezpieczenie miejsca zdarzenia
· mechanizmy urazów
· zdejmowanie kasków (różnych)
· postępowanie z poszkodowanym w pojeździe, potrąconym, rowerzystą
· ewakuacja

CZAS TRWANIA – 2 godziny zegarowe
FORMY PRACY: wykład, dyskusja, pokaz
Rodzaje grup: Grupa do 10 osób / Grupa do 25 osób
Sprawdź cenę: 507 518 775
Opcjonalne poszerzenie szkolenia o 2 godzinne ćwiczenia praktyczne
z zakresu ściągania kasków, ewakuacji z pojazdu, scenki sytuacyjne
Zakres tematyczny:
· prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy,
· ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy,
· grupy dziecięce / algorytmy postępowania i różnice
· postępowanie z nieprzytomnym dzieckiem
· resuscytacja krążeniowo-oddechowa i zastosowanie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED)
· zakrztuszenia / zadławienia
· omdlenia

CZAS TRWANIA – 2 godziny zegarowe
FORMY PRACY: wykład, dyskusja, pokaz
Rodzaje grup: Grupa do 10 osób / Grupa do 25 osób
Sprawdź cenę: 507 518 775
Opcjonalne poszerzenie szkolenia o 1 godzinne ćwiczenia praktyczne.