Transport sanitarny i medyczny

 

Transport pacjenta odbywa się zawsze pod specjalistyczną opieką medyczną i poprzedzony jest zebraniem wywiadu o stanie zdrowia przewożonej osoby, aby móc dostosować wyposażenie medyczne ambulansu do indywidualnych potrzeb pacjenta. Transporty wykonujemy w pozycji leżącej na noszach lub siedzącej na krzesełku kardiologicznym. Pacjent to nasz „skarb” – towarzyszymy mu w transporcie od łóżka/drzwi do łóżka/drzwi.  

 

Nasza oferta obejmuje kompleksową realizację transportu medycznego lub sanitarnego:

  • z domu pacjenta do poradni, szpitala, na rehabilitację itp.
  • ze szpitala, do miejsca zamieszkania, szpitala specjalistycznego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, DPS-u lub innego wybranego zakładu opieki zdrowotnej
  • we wskazane miejsce w kraju i zagranicą

Oferujemy transport osób trwale lub tymczasowo niezdolnych do samodzielnego poruszania się na uroczystości rodzinne

Wykonujemy zlecenia transportu medycznego/sanitarnego na rzecz:

  • niepublicznych i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  • służby więziennej i sądownictwa
  • osób prywatnych
  • firm transportu i logistyki
  • małych i dużych przedsiębiorstw
  • domów spokojnej starości
  • firm ubezpieczeniowych

 

Przewóz materiałów i preparatów medycznych

Wykonujemy również przewóz materiałów i preparatów medycznych (krew i materiały krwiopochodne) na terenie śląska i całego kraju. 

24h/dobę 7 dni w tygodniu

787 118 220