Kwalifikowana pierwsza pomoc

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY
Kurs realizowany na mocy Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Po ukończeniu kursu oraz pozytywnym zaliczeniu państwowego egzaminu teoretyczno-praktycznego uczestnik otrzymuje tytuł „RATOWNIKA”.
Podczas kursu uczestnicy szkoleni są na sprzęcie do ratownictwa medycznego spełniającego najwyższe normy jakości.

Czas trwania: 66 godzin (w tym 24 godziny zajęć teoretycznych i 42 godziny zajęć praktycznych)
Formy pracy: wykład, pokaz, ćwiczenia, egzamin

W ramach szkolenia PR MEDICA zapewnia:

  • Wykwalifikowaną kadrę instruktorską,
  • Materiały programowe
  • Materiały dydaktyczne w postaci fantomów do ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, sprzęt ratowniczy i środki opatrunkowe
  • Imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu (ważne 3 lata)
  • Płytę CD z danymi (zdjęcia, filmiki itp.)