Warsztaty doskonalące

WARSZTATY DOSKONALĄCE
Skierowane są do osób, zakładów pracy, placówek oświatowych itp., które w przeszłości uczestniczyły w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Celem warsztatów jest zaktualizowanie wiedzy oraz praktyczne ćwiczenie zdobytych umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia warsztatowe dają możliwość przećwiczenia technik 
i sposobów zabezpieczania miejsca wypadku oraz pomocy poszkodowanemu w symulowanych zdarzeniach. Zależy nam na tym, żeby uczestnicy potrafili ocenić swoje predyspozycje do działania ratowniczego i pracy w zespole oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach.

Nad realizacją warsztatów pracuje zespół ludzi (instruktorzy, technicy, wizażyści) odpowiedzialny za opracowanie symulacji, szczegółowe przygotowanie charakteryzacji, realizację i podsumowanie zadania. Zajęcia warsztatowe opracowywane są bardzo szczegółowo, ponieważ od ich przygotowania i realizacji zależy ostateczny efekt symulowanych zdarzeń. Pracujemy na specjalistycznym sprzęcie wykorzystywanym do charakteryzacji teatralnej i filmowej. Nasi pozoranci przechodzą odpowiednie szkolenia z zakresu anatomii i fizjologii oraz zachowania poszkodowanego w określonym stanie. Wszystko to składa się na realność pozorowanych zdarzeń oraz wypadków, co z kolei wpływa na zachowanie kursanta oraz jego świadomość udzielania pomocy.

Warsztaty dostosowujemy do grupy docelowej w oparciu o analizę potrzeb