Ratownictwo drogowe

DRIVER 4 - Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w wypadkach drogowych
Oferta skierowana jest do Ośrodków Szkolenia Kierowców. Szkolenie obejmuje wytyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy wg wymaganej wiedzy potrzebnej do pozytywnego zdania egzaminu oraz zajęcia praktyczne pozwalające na umiejętne radzenie sobie w sytuacji wypadku drogowego.

Czas trwania: 2-4 godzin (do wyboru przez ośrodek)
Formy pracy: wykład, pokaz, ćwiczenia

W ramach szkolenia PR MEDICA zapewnia:

  • - Wykwalifikowaną kadrę instruktorską,
  • - Materiały dydaktyczne w postaci fantomów do ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
  • - Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (opcjonalnie)KURS RATOWNICTWA DROGOWEGO
Kurs skierowany jest do kierowców i/lub osób zainteresowanych szerszą wiedzą i umiejętnościami udzielania pomocy w wypadkach drogowych. 
W kursie omawiane są aspekty psychologiczne i prawne udzielania pierwszej pomocy, organizacja akcji ratunkowej na miejscu zdarzenia, rodzaje zdarzeń drogowych, niebezpieczeństwa drogowe – ADR, współpraca ze służbami ratunkowymi, ewakuacja z zagrożonego terenu, postępowanie w stanach zagrożenia życia i urazach, apteczka samochodowa.

Czas trwania: 12 godzin 
Formy pracy: wykład, pokaz, ćwiczenia, egzamin

W ramach szkolenia PR MEDICA zapewnia:

  • - Wykwalifikowaną kadrę instruktorską,
  • - Materiały dydaktyczne w postaci fantomów do ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, sprzęt ratowniczy, środki opatrunkowe.
  • - Imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu
  • - Płytę CD z danymi (zdjęcia, filmiki itp.)