RKO dla personelu medycznego

Szkolenie z podstawowych czynności ratujących życie. Szkolenie oparte jest na podstawach pierwszej pomocy - prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy, powiadamianie ratunkowe oraz nagłe stany zagrożenia życia (resuscytacja krążeniowo-oddechowa i obsługa AED wg aktualnych standardów)
Czas trwania: 4 godziny zegarowe
Formy pracy: wykład, ćwiczenia, pokaz

W ramach szkolenia PR MEDICA zapewnia:

  • - Wykwalifikowaną kadrę instruktorską,
  • - Materiały dydaktyczne w postaci fantomów do ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
  • - Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Szkolenie z zaawansowanych czynności ratujących życie. Szkolenie oparte jest na zaawansowanych czynnościach ratunkowych w warunkach przedszpitalnych - prawne aspekty, nagłe stany zagrożenia życia (resuscytacja krążeniowo-oddechowa, intubacja, zabezpieczenie pacjenta do transportu, obsługa defibrylatora i/lub AED wg aktualnych standardów)

Czas trwania: uzgadniany na podstawie analizy potrzeb
Formy pracy: wykład, ćwiczenia, pokaz, egzamin
W ramach szkolenia PR MEDICA zapewnia:

  • - Wykwalifikowaną kadrę instruktorską – (lekarze SOR)
  • - Materiały dydaktyczne w postaci fantomów do ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, sprzęt ratunkowy do szkolenia
  • - Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia