Szkolenia pediatryczne

BASIC PEDIATRIC COURSE - szkolenie z podstawowych czynności ratujących życie dzieciom i niemowlętom. Szkolenie oparte jest na podstawach pierwszej pomocy w pediatrii - prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy, powiadamianie ratunkowe oraz nagłe stany zagrożenia życia u dzieci i niemowląt (dziecko nieprzytomne, resuscytacja, zakrztuszenia)

Czas trwania: 2 godziny zegarowe

Formy pracy: wykład, pokaz, ćwiczenia

W ramach szkolenia PR Medica zapewnia:

- Wykwalifikowaną kadrę instruktorską,

- Materiały dydaktyczne w postaci fantomów do ćwiczenia resuscytacji
  krążeniowo-oddechowej,

- Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia


PEDIATRIC COURSE - Kurs Pierwszej Pomocy w Pediatrii

Zakres programowy obejmuje nagłe stany zagrożenia życia u dzieci i niemowląt (nieprzytomny, resuscytacja, zakrztuszenia), stany urazowe i nagłe stany (m. in. internistyczno-neurologiczne tj. epilepsja, atak astmy, zanoszenie się, omdlenia)

Czas trwania: 4-4,5 godzin zegarowych (5 godzin lekcyjnych)

Formy pracy: wykład, pokaz, dyskusja, ćwiczenia

W ramach szkolenia PR MEDICA zapewnia:
- Wykwalifikowaną kadrę instruktorską,
- Materiały dydaktyczne w postaci fantomów do ćwiczenia resuscytacji
  krążeniowo-oddechowej,
- Imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu