Klient indywidualny

BASIC FIRST AID - Szkolenie z podstawowych czynności ratujących życie.

Szkolenie oparte jest na podstawach pierwszej pomocy - prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy, powiadamianie ratunkowe oraz nagłe stany zagrożenia życia.


Czas trwania: 2 godziny zegarowe
Formy pracy: wykład, ćwiczenia, pokaz

W ramach szkolenia PR MEDICA zapewnia:

  • - Wykwalifikowaną kadrę instruktorską,
  • - Materiały dydaktyczne w postaci fantomów do ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
  • - Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkoleniaKurs Pierwszej Pomocy – I stopnia (KPP I)

Zakres programowy obejmuje nagłe stany zagrożenia życia (nieprzytomny, resuscytacja, zaksztuszenia, obsługa AED), stany urazowe i nagłe stany (m.in. internistyczno-neurologiczne tj. epilepsja, atak serca, omdlenia itp.)


Czas trwania: 4-4,5 godzin zegarowych (6 godzin lekcyjnych)
Formy pracy: wykład, dyskusja, ćwiczenia, pokaz

W ramach szkolenia PR MEDICA zapewnia:

  • - Wykwalifikowaną kadrę instruktorską,
  • - Materiały dydaktyczne w postaci fantomów do ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
  • - Imienne zaświadczenie o ukończeniu kursuKurs Pierwszej Pomocy – II stopnia (KPP II)

Kurs pierwszej pomocy honorowany w krajach UE zakończony egzaminem teoretyczno-praktycznym, zawiera kompleksowy program oparty przede wszystkim na ćwiczeniu praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy.


Czas trwania: 12 godzin zegarowych (16 godzin lekcyjnych)
Formy pracy: wykład, dyskusja, ćwiczenia, pokaz, symulacje, egzamin teoretyczny i praktyczny

W ramach szkolenia PR MEDICA zapewnia:

  • - Wykwalifikowaną kadrę instruktorską,
  • - Materiały dydaktyczne w postaci fantomów do ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
  • - Materiały szkoleniowe - skrypty
  • - Imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu